Bilge Kunduz 2019

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların hedefi olmalıdır.

Etkinlik Hakkında

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların hedefi olmalıdır.

Neden Bilgekunduz?
Kunduz, kökeni Litvanya dilinde “Bebras” olan ve “kunduz” manasına gelen kelimenin Türkçe kullanımıdır. Uluslararası enformatik etkinlik fikri, öğrencilere enformatiği öğretme konusunda yapılan bir tartışma üzerine 2003 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valentina Dagiene tarafından ortaya atılmıştır.

Kunduz’un etkinlik sembolü olarak seçilmesinin nedeni, kunduzların gerçek hayatta hedefine ulaşmak için yoğun çaba göstermeleri ve çalışkan olmalarıdır. Kunduz kelimesinin önüne eklenen “Bilge” kavramı kunduzların özelliklerini daha iyi ifade etmek amacıyla çalışma grubu tarafından eklenmiştir.

Öğrenciler İçin

Bilge Kunduz etkinliğinin amacı nedir?

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir etkinliktir.

Bilgi işlemsel düşünme ne demektir?

Bilgi işlemsel düşünme, genel olarak bilgisayar programı yazmak için gereken problem çözme becerilerinin ve tekniklerinin kullanımıdır. Bu teknikler arasında görevleri parçalara bölerek çözme, algoritma tasarımı, desen tanıma, desen genelleme ve soyutlama gibi beceriler yer almaktadır.

Bu etkinliğe nasıl katılabilirim?

Bilge Kunduz Etkinliğine bireysel olarak katılım söz konusu değildir. Etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerin, okullarında bulunan Bilge Kunduz Koordinatörü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Etkinlik süreci nasıl gerçekleşiyor? 

Etkinliğe internet bağlantısı olan bir bilgisayar kullanarak okuldan çevrimiçi olarak katılabilirsiniz. Öğrencilerin bilgisayar, programlama veya bilişim konusunda herhangi bir ön bilgiye sahip olmalarına gerek yoktur.

Bilge Kunduz etkinliğinde, çözülmesi gereken 15 görev bulunmaktadır. Kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk derecesinde ve her bir zorluk derecesinde beş soru olmak üzere görevler sunulmaktadır. Öğrenciler görevleri başarılı olarak tamamladıkça, görevlerin zorluk derecesi değişerek ekrana gelmektedir.

Görevleri çözebilmek için hesap makinası, kağıt ve kalem kullanımına izin verilecektir.

Etkinlikte puanlama nasıl yapılıyor?

 • Zorluk derecesi kolay olan görevler 6 puan, orta zorluk derecesindeki görevler 9 puan ve zor olan görevler ise 12 puan olarak hesaplanacaktır.
 • Bir etkinlikte alınabilecek en yüksek puan 135’tir.
 • Soruların zorluk derecesine göre puanlama yapılmaktadır.

     Ekran Alıntısı

Etkinlik sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

Bilge Kunduz etkinliğinden bir hafta sonra, koordinatörler etkinlik sonuçlarını öğrenciler ile paylaşacaktır. Ekinliği tamamlayan her öğrenci için özel olarak tasarlanmış katılım belgesi elektronik belge olarak verilecektir. Verilecek katılım belgesinde öğrencilerin adı ve aldığı puan bilgisi bulunacaktır.

Bu etkinlik bana neler kazandıracak?

 • Etkinlik sonunda katılım belgesi alabilirsiniz.
 • Görevleri tamamlarken eğlenebilirsiniz.
 • Derinlemesine düşünme sürecini deneyimleyebilirsiniz.
 • Problemlere farklı bakış açıları ile çözüm üretme konusunda uygulama yapabilirsiniz.
 • Enformatik konusu ile ilgili yeteneğinizi test edebilirsiniz.
Öğretmenler İçin

Okulların, Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliğine katılması için her okulda bir koordinatör belirlenecektir. Koordinatörlerin bilgekunduz.org sitesinden “koordinatörlük başvurusu” yapması gerekmektedir. Başvuru yapmak için tıklayınız

Okul koordinatörünün görevleri

 • Etkinlik öncesi:
  1. Koordinatörlük başvurusu yapınız.
  2. Etkinliğe katılacak öğrencilerin sayısına göre, etkinlik yerini ve zamanını planlayınız. Etkinlik ortamında bilgisayar ve internet bağlantısı bulunmasına dikkat ediniz.
 • Etkinlik süreci:
  1. Öğretmenlerin/Koordinatörlerin okullarını kaydettiklerinde otomatik olarak oluşturulan okul kodunu tüm öğrencilere vermeleri yeterlidir. Etkinliğe tüm öğrenciler katılabilir. Öğrenci seçimi yapmanıza gerek yoktur.
  2. Etkinlik süreci ile ilgili öğrencilerinize bilgi veriniz.
  3. Öğrencilerin bilgekunduz.ankara.edu.tr sitesine giriş yapmasını ve ilgili formu doldurmasını sağlayınız.
  4. Etkinlik sürecini başlatınız.
 • Etkinlik sonrası
  1. Öğretmenler etkinlik sonrasında okul kodlarını görmek veya değiştirmek ister ve öğrencilerin sonuçlarına bakmak isterse bilgekunduz.ankara.edu.tr/okul_giris adresini kullanabilirler.
  2. Etkinliği tamamlayan her öğrenci için sonrasında özel olarak tasarlanmış katılım belgesi elektronik olarak öğrencilere verilecektir.
  3. Tüm görevlerin çözümleri web sitesinde yer alacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular

Okul adına etkinliğe nasıl giriş yapabiliriz?
bilgekunduz.ankara.edu.tr/okul_kayit/ adresinden kayıt olarak okul kodu almalısınız. Etkinlik günü öğrenciler bu kod ile sorulara erişebilecektir.

Daha önce okul kodum var. Bu yıl da geçerli olur mu?
Evet, geçerli olur. Tekrar kayıt yapmaya gerek yok. Ancak başka bir okulda göreve başladıysanız yeni kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Eğer aynı okulda görev yapıyorsanız ve okulunuzun ismi değiştiyse bilgekunduz.ankara.edu.tr/okul_giris/ adresinden okulunuzun adını değiştirebilirsiniz.

Daha önceki giriş bilgilerimi sistem kabul etmiyor?
Eğer daha giriş yaptığınız bilgilerinizle sisteme giriş yapamıyorsanız bu sorunun nedeni şifrelerde Türkçe karakterlerin kullanılmasıdır.

Öğrenciler de siteye üye olacaklar mı?
Öğrenciler etkinlik günü öğretmenlerin vereceği okul kodu ile bilgekunduz.ankara.edu.tr adresinden sorulara erişebilecektir.

Tüm öğrencilerin etkinliğe aynı zamanda mı başlaması gerekiyor?
Hayır. Herkes kendi ders saatinde etkinliğe katılabilir. Bilgisayar sayısı yetmediği durumlarda öğrenciler evden katılabilir.

Etkinlik 11-15 Kasım 2019 olarak görülüyor. Herhangi bir gün katılsak olur mu?
Etkinliğe bir hafta boyunca dilediğiniz bir zaman dilimi içerisinde katılabilirsiniz. Etkinliğe ait web sitesi 11 Kasım 2019 tarihinde saat 07.30’da açılacak ve 15 Kasım 2019 tarihinde 23.59’da erişime kapatılacaktır.

Etkinlik ne kadar sürede tamamlanmalıdır?
Etkinliği başlattığınız andan itibaren 45 dakikanız bulunmaktadır. Bu süre sonrasında etkinlik, ilgili öğrenci için sona erecektir.

Etkinlik için öğrenci seçimi yapmama gerek var mı?
Etkinliğe tüm öğrenciler katılabilir. Öğrenci seçimi yapmanıza gerek yoktur.

Etkinlik süreci nasıl gerçekleşiyor?
Etkinliğe internet bağlantısı olan bir bilgisayar kullanarak okuldan çevrimiçi olarak katılabilirsiniz. Bilge Kunduz etkinliğinde, çözülmesi gereken 15 görev bulunmaktadır. Kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk derecesinde ve her bir zorluk derecesinde beş soru olmak üzere görevler sunulmaktadır.

Soruları çözerken hesap makinası kullanılabilir mi?
Görevleri çözebilmek için hesap makinası, kağıt ve kalem kullanımına izin verilecektir.

Etkinlikte puanlama nasıl yapılıyor?
Zorluk derecesi kolay olan görevler 6 puan, orta zorluk derecesindeki görevler 9 puan ve zor olan görevler ise 12 puan olarak hesaplanacaktır. Bir etkinlikte alınabilecek en yüksek puan 135’tir. Soruların zorluk derecesine göre puanlama yapılmaktadır.

Etkinlik sonuçlarını nasıl öğreneceğim?
Etkinlik tamamlanır tamamlanmaz sonuçlar açıklanmayacaktır. 2 Aralık 2019 tarihinde öğrenciler etkinlik puanlarını görüp, sertifikalarını indirebilirler. Öğretmenler ise öğrencilerinin puanlarını görebilir ve sertifikalarını toplu olarak indirebilir. Etkinlik sonuçları açıklandıktan sonra sertifikaların güncel hali görüntülenecektir.

Etkinlik sonrası okul sıralaması yapılacak mı?
Bu etkinlikte öğrenci ve okul sıralaması yapılmamaktadır. Tüm öğrencilerin bilgisayar bilimi ve bilgi işlemsel düşünme açısından farkındalıklarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.