Kodla Türkiyem Platformu

Amacımız

Ülke çapında kodlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, yapılan çalışmaların tanıtılması, destek verilmesi, hakların korunması ve iletişimin güçlendirilmesi.

Hedefimiz

Öğrencilerimizi bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek, girişimcilik becerilerini geliştirmek, kod okur-yazarlığını yaygınlaştırmak

İş Birliği

Platform sayesinde kodlama projesi yapan il, ilçe ve kodlama yapan okullara proje, doküman, atölye kurulumu vb. konularda destek olup bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması​