Neden Kodlama Eğitimi?

  Neden Kodlama Eğitimi?

Bugünün gençleri olan öğrenciler hangi mesleği seçerlerse seçsinler, artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor.
Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.
Kodlama en iyi erken yaşlarda öğretiliyor. Kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor.
Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar.
Yapılan araştırmalara göre her 3 çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor.
Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama vb. birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor.
Kodlama öğrencilere gelecekteki iş yaşamlarının vazgeçilmez parçası olacak bilgileri kazandırmayı hedefliyor.

 

Kodlama Öğrenmek Öğrencilere Ne Kazandırır?

Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları oyun, internet ve sosyal medya dışında da verimli kullanmasını sağlar.
Bilgi İşlemsel Düşünme: Düşüncelerini sıraya koymayı öğretir ve uygulatır.
İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.
Yaratıcılık: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.
Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.
Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.
Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.
Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

 

Kodlama Öğrenmenin Önemi

Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.
Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler.
Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.
Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okuma-yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

 

 

 

Kolay ve Eğlenceli Eğitim

Öğrenciler Scratch gibi görsel kodlama dilleri kullanarak eğlenceli aktivitelerle öğreniyorlar. Böylece öğrencilerin tüm programlama dillerinde kodlama yapabilmeleri için gereksinim duydukları altyapıyı hazırlıyoruz.
Eğitim yöntemimiz; gerçek hayatta kullanılan yazılımların çocukların ve gençlerin öğrenebileceği şekilde aktarılmasıdır. Öğrenciler bu modelde teorik değil, birebir uygulamalı eğitim alırlar.
Kodlama = Daha İyi Matematik Becerisi + Eğlence

Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimi, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmelerini sağlar.
Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir.
Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.

 

KAYNAKLAR:
1- http://www.bilgeadam.com/akademi/Pdfs/Kodlama.pdf
2- http://www.basarancik.com/tr#5
3- http://www.hurriyet.com.tr/microsoftun-ceosu-satya-nadella-kod-yazmak-siir-yazmak-gibidir-40038031
4- https://www.teknolugat.com/applein-ceosu-kodlama-ogrenmek-yabanci-dil-ogrenmekten-cok-daha-onemli/
5- http://www.bilisimgarajakademisi.com/Bizi-Kesfedin/BGA-Dongusu/Neden