Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?

Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?

Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Çağımızda Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler vardır ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken rehberlik görevi edinen öğretmenlerin yeni öğrenme teknikleri geliştirmesi gerekir. Bilişimsel Düşünme Yöntemi ise problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir.

Bilgi İşlemsel Düşünme, insan zihninin iyi yaptığı şeyleri insan zihniyle, bilgisayarların iyi yaptığı şeyleri de bilgisayarla yapmaktır.

Bilgi işlemsel düşünme bir problem çözme sürecidir. Bazı karakteristik özellikleri:

• En verimli ve etkili çözüme ulaşmak için muhtemel çözümlerin tanımı, analizi ve uygulanması, gerekli kaynak ve adımların belirlenmesi.
• Problem çözme becerilerinin genelleştirilmesi ve farklı konulara transfer edilmesi.
• Problemleri bilgisayarlar ya da başka araçlar kullanacak şekilde formüle etme.
• Bilginin mantıklı bir şekilde organizasyonu ve analizi.
• Bilginin modeller ve simülasyonlar ile temsil edilmesi.
• Algoritmik düşünce ile problem çözümlerinin otomasyonu.

Eğitimde Bilgi İşlemsel Düşünme

Bilgi işlemsel düşünmenin disiplinler arası doğası, öğrencilerin küresel rekabet içinde başarılı olmalarını sağlar. Eğer öğrenciler bu rekabet içindeki işlere girmek, bu işlerde başarılı olmak istiyorlarsa Bilgi işlemsel düşünmenin sağladığı problem çözme ve eleştirel düşünce becerilerine ihtiyaçları olacaktır.
Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin akademik başarılarını yükseltecektir. Özellikle geleneksel yöntemler içinde başarılı olamayan çocuklar için Bilgi işlemsel düşünme uygulamalarının bu öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri çok daha açık bir şekilde görülecektir. Öğrenciler akademik bilgi ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurarak öğrendikleri bilgiyi kendileri için daha anlamlı bir bütün haline getireceklerdir.
Bilgi işlemsel düşünmenin eğitim sisteminde öğrenme stratejisi olarak yer alması hayati önem taşır. Eğitimcilerin ve öğrencilerin konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, Bilgi işlemsel düşünme uygulamalarının belirlenmesi ve genişletilmesi önem taşır.

• Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin, özellikle de geleneksel yöntemlerde başarılı olamayanların, başarı seviyelerini yükseltir.
• Bilgi işlemsel düşünme öğrenmek için büyük miktarlarda paralara ihtiyaç yoktur.
• Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri küresel rekabete hazırlar.
• Bilgi işlemsel düşünme öğrencilerin eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.
• Bilgi işlemsel düşünme akademik hayat ile gerçek hayatı bir araya getirir.
• Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri geçmiş için değil gelecek için hazırlar.
• Bilgi işlemsel düşünme öğrencileri üniversite ve kariyerlerine hazırlar
• Bilgi işlemsel düşünme çok disiplinlidir ve bir değişik konuları kapsar.